0

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЪРВЕНИЦИ В ХОТЕЛСКИ УСЛОВИЯ

За съжаление появата на дървеници в хотелски условия е доста срещано явление и следва да бъдат взети незабавни мерки за унищожаването им. Служителите трябва да бъдат добре информирани и да знаят [...]

0

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЪРВЕНИЦИ В ДОМОВЕ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Заради малкия си размер и специфична физиология, дървениците доста често биват пренасяни неволно от място на място, чрез нашите вещи и дрехи. Но когато става дума за нашествие в нашия дом, [...]

0

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЪРВЕНИЦИ В БОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ

Дървениците са вредители, които се закрепват към вещите и дрехите на хората и могат да бъдат пренесени навсякъде. В случай на установяване наличие на дървеници в болнични условия, трябва да се [...]

0

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЪРВЕНИЦИ В УЧИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Нашествие на дървеници в училища е рядко срещано явление. Това, което се случва всъщност е, че дървениците биват пренесени от заразени домове в училищата, като се скриват в дрехи или раници. [...]