ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЪРВЕНИЦИ В УЧИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Нашествие на дървеници в училища е рядко срещано явление. Това, което се случва всъщност е, че дървениците биват пренесени от заразени домове в училищата, като се скриват в дрехи или раници. Същите дървеници могат да бъдат пренесени в друг дом, което може да направи училището потенциален център за разпространение на дървеници.

Следва да се предприемат следните стъпки, ако дървеници бъдат открити в учебно заведение:

  • Ако бъдат намерени по вещи като яке, раница, чанта и др. или има опасение за наличие на такива, изолирайте всичко в пликове и ги запечатайте;
  • Ако ученикът дели гардероб с друг ученик, то всички вещи в съседство на намерените трябва да бъдат инспектирани и третирани;
  • Инспектирайте внимателно всички мебели и помещения около заразените с дървеници;
  • В случай, че намерите останки от паразити, ги съберете с цел правилна идентификация от наш специалист;
  • Не прилагайте самостоястоятелна обработка. На територията на учебни заведения, трябва да се използват само сертифицирани фирми;
  • Свържете се с представител на Rent2Kill®, с цел инспекция и незабавно третиране;

Когато наличието на дървеници е потвърдено, информирайте родителите на ученика/учениците. Ако домът на ученика е заразен с дървеници и остане нетретиран, училището би могло да бъде заразено отново, както и други домове.

 

Rent2Kill®

Предпазва Хората, Здравето, Храната, Домовете и Бизнеса

 

Recent Posts

Leave a Comment

Бързо запитване